وکیل الزام به سند رسمی

وکیل الزام به سند رسمی {مشاوره رایگان} + تخفیف

درخواست وکیل خانم

وکیل الزام به سند رسمی چیست

دعاوی الزام به سند رسمی یکی از مشکلاتی است که ممکن است افراد بسیاری درگیر آن باشند. در حقیقت این نوع از دعاوی از طرف خریداری است که مالی را از فروشنده خریده است و با توجه به توافق‌های فی ما بین آن دو تمام و یا تنها بخشی از قیمت مال پرداخت شده است اما فروشنده به هر دلیلی سند رسمی را به نام وی انتقال نداده است.

نوشتن و تنظیم دادخواست و ارائه مدارک مورد نیاز و مستندات در این دعاوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که شما با همراه داشتن وکیل خانم در کرج دعاوی الزام به سند رسمی با اطمینان خاطر می توانید پرونده را به دست وی بسپارید تا به نحو احسن در دادگاه از حقوق و منافع شما دفاع نماید.

وکیل الزام به سند رسمی چیست

منظور از الزام به سند رسمی چیست؟

یکی از پرتکرارترین دعاوی ملکی که امروزه روز به روز بیشتر نیز می‌شود دعاوی الزام به سند رسمی می‌باشد. این دعاوی در زمانی بروز پیدا می‌کند که طرفین قرارداد اقدام به معامله ملک و یا اموال غیر منقول کنند و فروشنده به هر دلیلی مانند بالا رفتن قیمت ملک و… حاضر به انتقال سند مورد معامله به خریدار نشده باشد. در صورتی که فروشنده به هر بهانه‌ای و با میل خود به سراغ تنظیم سند رسمی نرود و از آن خودداری کند خریدار به راحتی می‌تواند با استفاده از وکیل الزام به سند رسمی به سراغ طرح دعوا برود.

با توجه به ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی اسنادی هستند که ثبت آن‌ها باید در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و یا نزد مأمورین دارای صلاحیت به ثبت برسد تا قانونی شمرده شوند. به این نکته توجه داشته باشید با توجه به این ماده و ماده شماره 1289 قانون مدنی در صورتی که سند در دفاتر رسمی ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد در حقیقت مشمول تعریف این ماده نخواهد بود و به عنان یک سند عادی به شمار می‌رود و فاقد اعتبار اسناد رسمی می‌باشد.

به این نکته توجه داشته باشید قولنامه یک نوع سند عادی است و باید برای اثبات مالکیت یک ملک و یا اموال غیر منقول سند رسمی به دادگاه ارائه داده شود. لازم به ذکر است دولت و قانون گذار تنها کسی را می‌شناسند که سند رسمی به نام وی می‌باشد. یکی از اصلی ترین و مهم‌ترین اقدامات وکیل الزام به سند رسمی، دفاع در پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی است.

مدارک مورد نیاز برای مطرح کردن دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

برای طرح دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی شما نیازمند به مدارک متنوعی خواهید بود. این مدارک عبارت‌اند از قراردادی که به استناد آن مالکیت به ذی‌حق منتقل شده است و یا همان اصل مبایعه نامه، مدارک مبنی بر مالکیت فروشنده نسبت به موضوع معامله و مدارک هویتی رسمی طرفین دعوی اعم از کارت ملی و شناسنامه. لازم به ذکر است متقاضی دادخواست این دعوی باید دادخواست خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.

مراحل الزام به تنظیم سند

قبل از بررسی مراحل الزام به سند رسمی باید دو حالت زیر را در اولویت خود در نظر داشته باشید:

  • حالت اول

در این حالت فروشنده و یا خریدار باید تاریخی را برای انجام فعالیت‌های مربوطه به تنظیم رسمی مشخص کنند تا در آن تاریخ در دفترخانه حضور داشته باشند. در صورتی که فروشنده در تاریخ مشخص شده بین طرفین در دفترخانه حضور نداشته باشد، خریدار می‌تواند از دفترخانه گواهی حضور خود و عدم حضور فروشنده را دریافت کند. با استفاده از این گواهی خریدار می‌تواند به راحتی در دادگاه خودداری فروشنده از تنظیم سند رسمی را ثابت کند.

  • حالت دوم

در این حالت نیز فروشنده و خریدار برای حضور در دفترخانه هیچ تاریخ معینی را در بین خود انتخاب نمی‌کنند. در این شرایط خریدار باید اقدام به ارسال یک اظهارنامه به فروشنده کند و طی این اظهار نامه باید روز و ساعت مشخصی را برای مراجعه فروشنده به دفترخانه تعیین کند. در صورتی که فروشنده در تاریخ اعلام شده در دفترخانه حضور نداشته باشد، خریدار می‌تواند از همان دفترخانه گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت کند. به این ترتیب در دادگاه می‌تواند عدم حضور فروشنده برای تنظیم سند رسمی را اثبات کند.

مدارک مورد نیاز برای مطرح کردن دعوی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

مراحل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مراحل این دعاوی به شرح زیر می‌باشد:

  • مرحله اول

در مرحله اول و ابتدایی باید خواهان به سراغ مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضایی بروند تا در سامانه ثنا اقدام خود را برای ثبت دادخواستی مبنی بر دعاوی الزام به سند رسمی به ثبت برسانند. در این سامانه باید مدارکی متنوعی اعم از گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، مبایعه نامه و… را به ثبت برسانید.

تنظیم لایحه چیست؟ بیشتر بخوانید: تنظیم لایحه چیست؟ | معرفی انواع لایحه

  • مرحله دوم

در این مرحله بعد از بررسی مدارک توسط دادگاه برای شما زمان رسیدگی به پرونده توسط مدیر دفتر تعیین خواهد شد. در این شرایط خواهان باید به صورت اصیل و یا به همراه وکیل الزام به سند رسمی در زمان تعیین شده برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کند.

  • مرحله سوم

در این مرحله دادگاه بعد از بررسی‌های لازمه و رسیدگی کامل به پرونده رأی خود را صادر خواهد کرد. البته به این نکته توجه داشته باشید رأی صادر شده قابل اعتراض خواهد بود و فرد به راحتی می‌تواند در زمان مشخص شده از طرف دادگاه به اعتراض خود را به ثبت برساند.

  • مرحله پایانی

بعد از نهایی شدن حکم و رأی دادگاه فروشنده باید طی 10 روز کاری به دفترخانه ثبت اسناد برود تا سند را به صورت رسمی به نام خریدار کند. در صورتی که فروشنده در زمان تعیین شده به سراغ تنظیم سند نرود رأی دادگاه برای تنظیم سند به نفع خریدار خواهد بود و نماینده‌ای از طرف دادگاه در دفترخانه حضور پیدا می‌کند تا سند به صورت رسمی به نام خریدار ثبت شود.

اقدامات دادگاه در خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

در تمامی دعاوی الزام به سند رسمی مراجع قضایی در ابتدا باید در خصوص مالکیت موضوع مورد اختلاف استعلام‌های لازمه را دریافت کنند. در صورتی که موضوع مورد اختلاف بین خریدار و فروشنده در خصوص یک خودرو باشد مراجع قضایی در ابتدا مالکیت آن را از راهنمایی و رانندگی استعلام خواهند گرفت، این در حالی است که اگر موضوع اختلاف یک ملک باشد استعلام‌های لازمه توسط مراجع قضایی باز طریق دفتر ثبت املاک صورت میرد. در صورتی که اختلاف بین طرفین در خصوص مالکیت و نقل و انتقال صحیح قانونی فی مابین باشد دادگاه باید ضمن رسیدگی حکم بر تنظیم سند رسمی به نفع خریدار صادر کند.

مزایای تنظیم کردن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکلای نیکو وکیل

تنظیم این دادخواست توسط وکلای پایه یک دادگستری که تخصص بالا در امور ملکی دارند می‌تواند برای افراد بسیار پر اهمیت باشد، زیرا این سند نقش بسیار مهم و محوری را در حفظ حقوق و منافع فرد دارد.

در این حوزه قوانین و مقررات بسیار پیچیده و پراکنده‌ای وجود دارد که می‌تواند هر یک از آن‌ها به صورت مستقیم بر روی رأی دادگاه تأثیر داشته باشند. برای آن که شما بتوانید تأثیر مثبتی را بر روی رأی دادگاه داشته باشید باید به سراغ افراد باتجربه بروید؛ زیرا پیگیری این دعاوی در جریان رسیدگی و همچنین دلایل و مستندات ارائه شده و حتی دفاع از خوانده دعوا در جلسه دادگاه نیازمند به تحلیل دقیق و دانش تخصص در خصوص قوانین ملکی و ثبتی می‌باشد.

در نتیجه بهتر است به سراغ مراجعه به یک وکیل حرفه‌ای بروید تا به صورت کامل از منافع خود دفاع کنید. نیکو وکیل با داشتن بهترین وکلا به جرات می‌تواند با استناد به مدارک و مستندات، بهترین رأی را برای شما اخذ نماید.

موانعی که ممکن است سد راه تنظیم سند رسمی شود چیست؟

در برخی از پرونده‌ها ممکن است تنظیم سند رسمی توسط فروشنده با مشکلات متنوعی رو به رو شود، این مشکلات حتی ممکن است در زمانی باشد که حکم دادگاه مبنی بر الزام به سند رسمی باشد. به این نکته توجه داشته باشید بررسی این مشکلات قبل از گرفتن حکم دادگاه باید توسط وکیل شما صورت گرفته باشد تا در زمان صدور رأی بدون وقفه حکم صادره به اجرا درآید.

در برخی از پرونده‌ها نیز دیده شده است که در هنگام تنظیم رسمی، معارضی با معامله انجام شده پیدا شود. در چنین شرایطی تنها کافی است به سراغ وکیل الزام به سند رسمی بروید تا دعاوی ابطال سند رسمی را برای شما مطرح کند.

موانعی که ممکن است سد راه تنظیم سند رسمی شود چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه‌ای توسط وکیل متخصص

به صورت کلی در معامله اموالی که غیر منقول هستند در مرحله اول یک قرارداد با عنوان قولنامه میان دو طرف قرارداد امضا می شود. در این قرارداد بندهای متنوعی اعم از نحوه پرداخت ثمن معامله، روز و ساعت حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال مالکیت و… وجود دارد. تا به امروز دیده شده است که بسیاری از فروشنده‌ها به علت تغییر قیمت در ملک خود برای نهایی شدن معامله و انتقال مالکیت در دفترخانه حضور پیدا نمی‌کنند.

در چنین مواردی تنها کافی است که به سراغ یک وکیل حرفه‌ای در راه بروید. در مرحله اول وکیل باید بتواند مسئله را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند. در صورت حل نشدن مشکل وکیل باید تنظیم دادخواست نزد دادگاه را انجام دهد و الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی را بخواهد و برای دفاع از موکل خود برای رسیدگی به پرونده و صادر شدن حکم به نفع خریدار آن را پیگیری کند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

وکیل الزام به سند رسمی {مشاوره رایگان} + تخفیف

    شبکه های مجازی ما