حقوق املاک

دعاوی مربوط به عقد اجاره

دعاوی مربوط به عقد اجاره⚖️

دعاوی مربوط به عقد اجاره⚖️ در دعاوی مربروط به عقد اجاره مشمول قانون سال 1356 و سال 1376 موارد متعددی می تواند باعث ایجاد حق طرح دعوی برای طرفین قرارداد شوند. نیکو وکیل در این مقاله سعی نموده تا به عمده ترین موارد آن بپردازد. پس با ما باشید. دعوی تعدیل اجاره بها: طبق قانون …

دعاوی مربوط به عقد اجاره⚖️ ادامه »

نکات حقوقی اجاره

نکات حقوقی اجاره

نکات حقوقی اجاره  به گفته نیکو وکیل نکات حقوقی اجاره  یکی از موارد مهم قبل از انعقاد قرارداد می باشد. عقد اجاره یکی از انواع عقود پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد. عقد  اجاره نسبت به اموال منقول یا اموال غیر منقول، می تواند منعقد شود، در عقد اجاره، موجر یا مالک ، …

نکات حقوقی اجاره ادامه »

نکات حقوقی اجاره

    شبکه های مجازی ما