درخواست وکالت

درخواست خدمات وکالت

 • طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با انواع تسهیلات و خدمات بانکی (ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و حواله های ارزی)
 • طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با اسناد تجاری
 • طرح و دفاع از دعاوی ورشکستگی
 • دفاع از دعاوی ارزی در مراجع مختلف حقوقی و کیفری ، تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی و دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 
 

درخواست وکالت به صوت فرم

  درخواست وکالت

  شما میتوانید با برقرار کردن ارتباط تلفنی با کارشناسان ما وقت رزور کنید و درخواست وکالت بدهید.

  درخواست وکالت

   شبکه های مجازی ما