خدمات حقوقی

خدمات حقوقی

چرا به نیکو وکیل نیاز دارید.

 

ما برای شما بهترین هستیم و سعی میکنیم بهترین وکیل برای شما باشیم 

تخصص های ما

حقوق بانکی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق املاک
حقوق ثبت​
چک
حقوق قراردادها
ورشکستگی

مطالب حقوقی پر بازدید.

حقوق ثبت

حقوق ثبت برای نوشتن ائین نامه های اجرای برای قرارداد ها و ثبت اسناد به کار می رود که توسط بهترین وکیل های ما مورد تایید می گیرید همچنین شما به راحتی برای ثبت حقوق ثبت از طریق صفحه در خواست وکالت درخواست خود را تنظیم کنید.
 
نیکو وکیل

حقوق بانکی

همه فعالان اقتصادی، مراودات زیاد و متنوعی با بانکها دارند آنها حسب مورد از منابع مالی بانکها تحت عناوین مختلف قراردادی از قبیل مضاربه، مشارکت، جعاله و … استفاده می کنند. بانکها خدمات مالی مثل ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و … به فعالان اقتصادی ارائه می نمایند. تنظیم روابط شما با بانکها و دفاع از شما در قبال دعاوی بانکها تخصص همکاران ماست که مسلط به حقوق بانکی بوده و در کنار مشاوران بانکی و مالی این وظیفه را عهده دار می شوند…

نیکو وکیل

حقوق املاک

با عنایت به این‌که در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجرای حکم ملاک است»، در مواردی که دستگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه می‌کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می‌کند، آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند وفق تبصره استنادی، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجرای حکم به محکوم‌له پرداخت شود؟…

نیکو وکیل
تماس با ما
یا

مشاوره با نیکو وکیل

خدمات حقوقی

    شبکه های مجازی ما