هزینه های ترخیص کالا از گمرک

هزینه های ترخیص کالا از گمرک

هزینه های ترخیص کالا از گمرک پولی که طی تشریفات گمرکی جمع آوری می شود، بیشتر شامل هزینه های ترخیص کالا از گمرک می شود. قیمت حمل، انبارداری، تخلیه، نظافت، تعرفه آزمایشگاهی، معاینه محصول و … تنها تعدادی از هزینه های گمرکی است که باید توسط صاحب کالا به عنوان هزینه ترخیص هر کالا پرداخت …

هزینه های ترخیص کالا از گمرک ادامه »