چک و قوانین مرتبط

چک بگیریم یا سفته؟

چک بگیریم یا سفته؟

چک بگیریم یا سفته؟ بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی هر نوشته‌ای که در زمان طرح دعوی یا دفاع از دعوی بتوان از آن برای اثبات امری مانند قرارداد یا تعهد استفاده کرد سند نام دارد. اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات در واقع اسنادی هستند که به دلیل نقش و اهمیت آنها در …

چک بگیریم یا سفته؟ ادامه »

روش های وصول چک

روش های وصول چک

روش های وصول چک   ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته‌ای تعریف می‌کند که با آن صادر کننده وجوه خود را به دیگری واگذار می‌کند. بر اساس ماده ۳۱۱، در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. چک …

روش های وصول چک ادامه »

روش های وصول چک

    شبکه های مجازی ما