مشاوره

فرم مشاوره

  • مشاوره در حوزه تنظیم قراردادهای خرید و فروش بین المللی (واردات و صادرات)، قراردادهای تجاری، قراردادهای املاک 
  • مشاوره و آموزش حقوق بانکی به پرسنل شبکه بانکی و موسسات، دانشجویان و وکلای دادگستری
  • نماینده و مشاوره در مذاکرات بانکی برای شرکت و اشخاص

    مشاوره

      شبکه های مجازی ما